Psycholoog – Systeemtherapeut

Jasmien Soetens

Stress en spanningen

Teveel stress kan een hypotheek leggen op je leven en maakt het soms onmogelijk te ontspannen en te genieten. Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht en bots je op je limieten. Samen doorbreken we die cirkel en zoeken we naar manieren om te ontstressen en te ontspannen.

Relatieproblemen

Alle boekjes staan tegenwoordig vol met tips om je relatie gezond te houden. Onze maatschappij legt de lat (te) hoog wat betreft het vinden van de ideale partner en het zijn vaak juist die (soms onrealistische)  verwachtingen die onze relatie de das omdoen. Iemand laten meekijken en meedenken, kan zeer zinvol zijn en laat vaak toe beter te begrijpen waarom jullie steeds op dezelfde problemen en/of patronen botsen en/of er niet uit geraken. Hier even afstand kunnen van nemen samen met een ‘buitenstaander kan de zuurstof geven die jullie nodig hebben.

Lichamelijke problemen

Als je lichaam al dan niet tijdelijk stop zegt, niet meer of minder functioneert, wekt dit de nodige frustratie op. Het zet je letterlijk stil en plots komen de muren op je af. We zijn gewoon de touwtjes in handen te hebben en dan het roer moeten afgeven, geeft vaak een groot gevoel van controleverlies.

Depressie

Je voelt je leeg en somber vanbinnen. Je gedachtenstroom zit vol met negativiteit en je hebt het gevoel vast te zitten. Samen staan we hier bij stil, geven woorden en verhaal aan je binnenkant en gaan opzoek naar perspectief en houvast.

Levensvragen

Bepaalde levensfasen, gebeurtenissen of ervaringen brengen zeer fundamentele vragen met zich mee. Soms brengt een antwoord rust in je hoofd of helpt het een beslissing te nemen die (meer) rust brengt in je leven. Vaak wil of kan je er niet bij iemand ‘dichtbij’ mee terecht, maar voel je wel de nood het met iemand te delen.

Rouw/verlies

Afscheid moeten nemen van iets of iemand, betekent noodgedwongen loslaten. Velen onder ons verwachten dat het op een dag over zal zijn en wanneer dat niet zo blijkt te zijn, kan paniek je overvallen. Het proces van aanvaarding betekent niet dat het geen pijn meer doet of dat het elke dag een beetje beter gaat. Het een plaatsje geven, wil zeggen dat je het verlies op een draaglijke manier laat bestaan in je leven. Het mag er zijn, maar het hoeft zich niet in alles of iedereen te tonen of ruimte in te nemen. Zo’n proces vraagt tijd en een klankbord in dit proces kan het draaglijker maken.

Angst

Angst maakt deel uit van ons leven, maar het mag ons leven niet beheersen. Je hebt het gevoel de controle te verliezen en je wordt overspoeld door angst. Schaamte maakt het vaak moeilijk de nodige hulp in te roepen en daardoor kom je vast te zitten. Toch sta je er niet alleen voor. Je angst leren hanteren en anders leren omgaan met angst zijn belangrijke methoden om opnieuw op een gezonde manier te kunnen functioneren en terug te genieten van het leven.

Familiale problemen

Onze maatschappij stelt aan familiale banden hoge normen en dit maakt familiale relaties vaak bijzonder complex. De verwachtingen zijn hooggespannen, waardoor we teleurgesteld worden. Een familieband knip je niet zomaar door, het is tenslotte familie, is voor velen een belangrijke reden hulp in te roepen. Ook evenwichtig samenleven dag in dag uit is geen evidente uitdaging. Samen stilstaan bij de ingewikkeldheid en zoeken naar een ‘betere’ communicatie, kan nieuw leven blazen in het contact met familie en/of gezin(sleden).

Laag zelfbeeld

Goed in je vel zitten heeft een belangrijk effect op je levenskwaliteit en je sociaal leven. Een gebrek aan eigenwaarde maakt dat je niet voluit leeft en beperkt je in je mogelijkheden. Jezelf kunnen zijn in aanwezigheid van anderen en jezelf naar waarde schatten, zijn belangrijke fundamenten om je gelukkig te voelen.

Psychotherapie

De waaier is enorm breed

De stap zetten om naar een psycholoog te gaan, is voor velen onder ons geen evidentie. Met een wonde of griep bij de huisarts aankloppen is nu eenmaal meer gerechtvaardigd en aanvaard in onze maatschappij dan met bijvoorbeeld een gebroken hart, faalangst of relatieproblemen bij een psycholoog aankloppen voor hulp. Vaak zijn we beschaamd om wat we voelen of denken of voelen we ons tekort schieten omdat we er niet alleen uit geraken. Hoe je het ook draait of keert, als psycholoog heb je geen toverstok of directe oplossing voor handen, wat kan die professional dan van verschil maken? Ergens terecht kunnen met je verhaal en het gevoel hebben dat er eens echt geluisterd wordt naar jou, geeft vaak opnieuw perspectief. Soms betekent afstand nemen van de situatie en/of vertragen, steunend op twee pilaren in plaats van één, verschil dat verschil maakt. Soms is er meer nodig, maar weten dat je ‘op weg’ bent in alle veiligheid en vertrouwen en met het nodige respect en expertise, maakt de last of het lijden iets draaglijker.

0486 12 03 70

Bel vandaag nog om een afspraak te maken

Contacteer mij

0486 12 03 70
info@jasmiensoetens.com

Locatie

Gebroeders Vandeveldestraat 68
9000 Gent

Openingsuren

Op afspraak